ALLEMANSRÄTTEN

45 ÅR MED ALLEMANSRÄTT                                                                                                    Åren 1973 – 1984 var jag anställd på Naturvårdsverket med utvecklingsarbete för friluftsliv och  ansvar för frågor om allemansrätten. Från 1990 till 2006  allemansrättslig konsult på uppdrag av  Naturvårdsverket. Under hela tiden föreläsningar, utbildning och texter om allemansrätten.

Allemansrätten är  inskriven i grundlagen, men det är oklart vad lagen skyddar.  Förenklat innebär  allemansrätten att det är tillåtet att vara i naturen om man inte bryter mot lagar,  tar ansvar och visar hänsyn. Jag har sammanfattat det åt Naturvårdsverket i devisen Inte störa – inte förstöra. För mig är allemansrätten en frihetssymbol; inte bara friheten i naturen, utan också friheten att få ta eget ansvar och tänka själv. I min bok Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv har jag anlagt ett brett perspektiv på allemansrätten. Alla har skyldighet att känna till lagen, men viktigare är förståelsen för allemansrätten och att se möjligheterna.                                                                                                                                 Boken Allt om allemansrätten är slutsåld.

GARDERA MED KVALITETSSÄKRAD ALLEMANSRÄTT
Sverige har infört kvalitetsmärkning för turistföretag som vill ha ekostämpel. I en sådan kvalitetsmärkning bör ingående kunskap om allemansrätten  vara självklar. Det  kravet är inskrivet i miljöbalken.  Jag erbjuder utbildning, kurser och förläsningar  med både djup och bredd  på allemansrättens område.

 

AR Carlgren                                                           
Hoten mot allemansrätten är många.

RAPPORTER, ARTIKLAR OCH TEXTER
Förutom mina  tre böcker har jag skrivit en mängd artiklar och texter om allemansrätten för böcker, tidningar, tidskrifter,  publikationer och informationsmaterial. Åren 1990 – 2005 stod jag bakom  i det närmaste allt som publicerades om allemansrätten med Naturvårdsverket som avsändare, bl.a. texter till TV-snuttarna för Anslagstavlan. För Naturvårdsverket har jag även skrivit rapporten Allemansrätten och turisterna, för  Kommunförbundet rapporten Hotet mot allemansrätten och för FRISAM Allemansrätten och EG. Jag var sekreterare i Nordiska ministerrådets projekt Allemansrätten i Norden och skrev projektrapporten med samma namn. Jag skrev även texten till Nordiska ministerrådets informationsmaterial Camping  i Norden som vänder sig till utomnordiska campare med information om allemansrätten .

ALLEMANSRÄTTEN  INTE LÄNGRE SJÄLVKLAR
Ökad turism, urbanisering och rekreationsvanor har påverkat allemansrättens förutsättningar. Konflikter och överutnyttjande har gjort att den allt mer ifrågasätts. I Miljöbalken skärptes kraven på alla som använder sig av  allemansrätten. Kommunernas  ansvar för friluftslivet  inkluderar allemansrätten.  Samordningen av myndighetsansvaret för friluftsliv skärper kravet på kunskap om allemansrätten bland berörda myndigheter.

 

Uppdateringar och sammanfattningar till höger under KATEGORIER

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s