ALLEMANSRÄTTEN

ALLT OM ALLEMANSRÄTTEN – ETT SVENSKT KULTURARV
Allemansrätten är numera inskriven i grundlagen. Men det är oklart vad grundlagen  skyddar, för ingenstans  står vad allemansrätten innehåller. Mycket förenklat kan man säga att det är tillåtet att vara i naturen om man  tar ansvar och visar hänsyn.  Miljöbalken ställer stora krav på ansvar och hänsyn hos alla som använder allemansrätten, särskilt i organiserade former. Vi kan inte längre se allemansrätten som en självklar rättighet. Vi måste börja se den som en skör förmån och ett unikt kulturarv att vårda för kommande generationer. För mig är allemansrätten en frihetssymbol; inte bara friheten ute i naturen, utan också friheten att få ta eget ansvar och tänka själv. Den formuleringen i min bok blev startpunkten för den amerikanske författaren James Wines filmprojekt om den svenska allemansrätten: Den kan vara allas. Du kan läsa om projektet på webben, och på Övrigt till höger under Kategorier.

I min bok Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv har jag anlagt ett brett perspektiv på allemansrätten. Det är naturligtvis viktigt att känna till vad som gäller och  var lagen sätter gränserna. Minst lika viktigt är förståelsen för allemansrätten, och att se möjligheterna och uppmärksamma hoten.

Läs mer och beställ boken här.

GARDERA MED KVALITETSSÄKRAD ALLEMANSRÄTT
Vad vore svensk turistnäring utan allemansrätten? Sverige har infört kvalitetsmärkning för turistföretag som vill ha ekostämpel. I en sådan kvalitetsmärkning bör ingående kunskap om allemansrätten  vara självklar. Det  kravet är för övrigt inskrivet i miljöbalken. Det är viktigt att öka kunskapen om allemansrätten, men det handlar om mycket mer än ”vad man får och inte får göra”.  Jag erbjuder kurser och föreläsningar som ger både djup och bredd  på allemansrättens område. Klicka eller se mer under fliken Utbildning.

AR Carlgren                                                           
Hoten mot allemansrätten är många.

RAPPORTER, ARTIKLAR OCH TEXTER
Förutom mina böcker har jag skrivit en mängd artiklar och texter om allemansrätten för böcker, tidningar, tidskrifter,  publikationer och informationsmaterial. Åren 1990 – 2005 stod jag bakom  i det närmaste allt om allemansrätten som publicerades med Naturvårdsverket som avsändare. Allemansrättens sammanfattning i devisen ”Inte störa – inte förstöra” kommer också från min penna. För Naturvårdsverket har jag även skrivit rapporten Allemansrätten och turisterna, för  Kommunförbundet rapporten Hotet mot allemansrätten och för FRISAM Allemansrätten och EG. Jag var sekreterare i Nordiska ministerrådets projekt Allemansrätten i Norden och skrev projektrapporten med samma namn. Jag skrev även texten till Nordiska ministerrådets informationsmaterial om camping och allemansrätt i Norden som vänder sig till utomnordiska campare.

Uppdateringar och sammanfattningar till höger under KATEGORIER

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s