Kategoriarkiv: Artiklar och texter

Intryck från Vildmarksmässan

I nummer 2 av tidningen Fritid & Park i Sverige skrev jag om årets Vildmarksmässa. Som vanligt var det en blandning av vilt, lungt och lagom. Jag tyckte att man kunde skönja några trender. Det enkla vardagsnära friluftslivet har fått större uppmärksamhet i den rådande folkhälsotrenden. Cykeln är rejält på rull, inte bara till och från jobbet och i övrigt i vardagstrafiken. Terrängcykling kommer starkt i regionala satsningar,  bl.a. som ett led i arbetet med att förlänga säsongen i fjällanläggningarna där barmarkspisterna nu används för ”downhill”. Även paketerat cemestercyklande med inriktnng på stilla upplevelser längs vackra vägar säljer. Löpning är en annan trend på rejält uppåtgående, och där ”barforalöpning”  är en trend i trenden med särskilda barfotaskor. Barfotalöpning utan skor är ingen bra affärsidé.

Utredning om allemansrätten

Synpunkter på utredningen Allemansrätten och dess framtid.

Naturvårdsverket har finansierat en utredning Allemansrätten och dess framtid.  Utredningen gick inte ut på remiss, men man hade möjlighet att lämna synpunkter via Naturvårdsverkets hemsida. Jag lämnade mina synpunkter i  form av artiklar i facktidningarna Fritid&Park i Sverige, och Turism&Resor. Det var en omfattande utredning. Men jag tycker att den saknade det viktigaste; frågan om vad som är problemen, varför och hur ska de lösas.   Jag saknade också något om det allvarliga hinder för allemmansrättlig tillgänglighet som beror på  brister när det gäller skyltning i naturen. I utredningen föreslogs en ombudsman för allemansrätten som ska bevaka, dokumentera och följa utvecklingen på allemansrättens område. Onödigt, tycker jag. Det borde kunna skötas av de myndigheter som på olika nivåer redan har ansvaret för friluftsliv och turism och därmed allemansrätten.

Säker cykling i Vårdguiden

Nu cyklas det i Stockholm ”som aldrig förr”.  Det är trångt på cykelbanorna , och kan gå riktigt illa om man inte är på alerten och visar hänsyn. I trafiken måste man kunna lita på varandra.  Även om det bästa med cykling är friheten, så är man inte befriad från lagar och regler. Inför förra cykelsäsongen skrev jag i  landstingets tidning Vårdguiden om vad man kan göra själv som cyklist för att minska risken för olyckor. Jag hoppas att många cyklister läste artikeln. Man behöver till exempel inte välja de hårdast trafikerade och mest luftförorenade huvudgatorna.  Ofta finns trevligare och säkrare alternativ, ibland också snabbare än huvudgatorna.  Det visade en utredning om alternativa cykelvägar som om jag gjorde för en del år sedan. Skulle ändå olyckan  vara framme är man glad för cykelhjälmen, för då  hinner man inte ta emot sig med händerna. Vad man tar emot sig med och vad som då händer berättade Bo Michael Bellander för mig.  Han är neurokirurg på Karolinska Sjukhuset i Solna. Kort sagt: Glöm inte cykelhjälmen!

Framtidens Friluftsliv kräver nytänkande

Regeringen lämnade förra året en proposition om framtidens friluftsliv. Det är breda perspektiv, stora ambitioner och beaktansvärda mål. Ledord är allemansrätt, tillgänglighet, samordning och helhetssyn. Sedan gäller bara att mål, visioner och ambitioner ger avtryck i verkligheten. I det avseende är jag bara försiktigt optimistisk. Om man ska gå in i framtiden måste man först sluta gå baklänges, eller åtminstone inte stå still. En titt i backspegeln tror jag vore bra innan man drar i väg i full fart framåt. 

Naturvårdsverket ska samordna och tydliggöra olika myndigheterts delansvar för friluftslivet, och kommunerna har ett stort ansvar för planering och genomförande. Men det räcker inte att samordna och peka ut kommunernas ansvar. Det måste till förändringar, nytänkande och kompetensutveckling om det ska bli något.  Det är inte fint att säga Vad var det jag sa!. Men ibland är det svårt att låta bli. Det som regeringen nu ger Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra pekade jag  redan 1984  ut i Naturvårdsverkets egen  årsbok som en av de viktigaste uppgifterna för Naturvårdsverket.  I förra årets första nummer av Fritid & Park i Sverige skrev jag om  propositionen Framtiden friluftsliv.  Jag tar också upp några saker som jag tycker borde ha fått lite större utrymme med tanke på framtidsperspektivet.