Kategoriarkiv: Föreläsningar och utbildning

Allemansrätt för lst Blekinge

I april hade jag en heldagsutbildning om allemansrätten på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge  län. Länsstyrelserna har ju i regleringsbrevet fått i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga  friluftspolitiken där allemansrätten utgör grunden. Det kräver inte bara  god kunskap om allemansrättens tolkning och om de lagar som omger den. Det kräver också en fördjupad förståelse för allemansrättens förutsättningar, inte minst av hur den påverkas av samhällsutvecklingen. Ska man försvara allemansrätten måste man också känna till hoten mot den. En viss frustration kunde märkas över oklarheterna om vad som gäller för skyltning i naturen.

 

Allemansrättsvandring på Björkö

Förra sommaren ledde jag en  promenerande  föreläsning om allemansrätten ute i naturen.  Det  var Björkö-Arholma hembygdsförening som inbjöd till en vandring i folkbildningens tecken. Mycket prat och diskussioner blev det om tomt och hemfrid, stängsel och skyltar, strandskydd och vattenskotrar, enskilda vägar och ridning, tältning och eldning och mycket mer. Inspirerande och kul.

Allemansrätt i kommunal juridik

Vid två tillfällen har jag föreläst om allemansrätten på SKL:s konferenser om kommunal juridik. Även om allemansrätten inte är någon lag så begränsas den ju av en mängd lagar. Men gränserna är oskarpa  och mycket är oklart om hur ett växande friluftsliv ska hanteras så att inte värdet av allemansrätten urholkas. Det ställer stora krav på planering och förvaltning, inte minst av det tätortsnära friluftslivet.

Seminarium Klarälvdalens folkhögskola

Förra hösten arrangerade Klarälvdalens folkhögskola seminariet ”Naturturism ur ett miljöperspektiv”.  Jag  föreläste på temat Allemansrätt i förändring. Hur ska vi handskas med en allemansrätt som bygger på 1940-talets friluftliv och turism? För att förstå det måste man våga titta i backspegeln. Det var ett intressant seminarium med många givande föreläsningar och diskussioner. Det är inspirerande att träffa alla unga entusiaster som ska ut på olika håll och sätta sprutt på friluftslivet och turismen med nya krafter och friska tankar. Men det var något som saknades, tyckte alla: medverkan från de myndigheter som har ansvaret för att utveckla turismen och det framtida friluftslivet. Men Konsumentverket var i alla fall med och informerade om ansvar och produktsäkerhet. Den alltmer äventyrsinriktade turismen är ju inte helt ofarlig.