Kategoriarkiv: Föreläsningar och utbildning

Allemansrätt i nationalparker

I februari deltog jag vid ett seminarium om nya föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark. Länsstyrelserna har ju ett regeringsuppdrag att lämna förslag på föreskrifter som kan gynna landsbygdsutveckling och bl.a. tillåta kommersiell verksamhet i nationalparkerna. Som inledning höll jag då en timmes inledande föreläsning om allemansrättens grundläggande förutsättningar.

Allemansrätt och turism

I oktober 2013 arrangerade länsstyrelsen i Dalarna och Älvdalens kommun ett 2-dagars seminarium om Naturturism i skyddade områden. Jag medverkade med en föreläsning om allemansrätten som en grundläggande förutsättning för naturturismen. Det var ett inspirerande seminarium. Inte minst slogs jag av engagemanget och glöden bland alla småföretagare som kämpar för sin egen och bygdens överlevnad. Ett genomgående budskap till ansvariga myndigheter var att lägga in en högre växel. Det går för sakta!

Hästen och allemansrätten

     

Hästen och allemansrätten

Hösten 2012 höll jag en heldagskurs på temat Hästen och allemansrätten  på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län. Målgrupp var ansvariga vid ridanläggningar i länet. Ridning är  den  fritidsaktivitet som mest diskuteras i samband med allemansrätten, och har särskilt uppmärksammats i regeringens proposition om Framtidens friluftsliv. Särskilt stora är riskerna för problem och konflikter i tätorterna friluftsområden där många ska samsas om utrymmet. Där är också kraven på kunskap om allemansrättens förutsättningar stora inte bara på ryttarna, utan framför allt på dem som leder, planerar eller ansvarar för ridverksamheten. Men, inte minst: Ett stort ansvar vilar också på kommunerna i egenskap av planerare och förvaltare av områden och anläggningar för motion och friluftsliv. Bra planering för friluftsliv stärker allemansrätten. Bristande planering för friluftsliv leder till problem och konflikter som hotar allemansrätten och de värden den representerar.

.

Planering för cykeltrafik

I ett par år har jag föreläst om planering för cykeltrafik ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv på kursen Trafik och Miljö vid  Stockholms universitet. Det är inspirerande att föreläsa för unga miljöengagerade studenter. Och det är ett ämne som är tacksamt att illustrera med hjälp av bilder, eftersom verkligheten långt ifrån alltid   återspeglar samhällets mål om trafiksäkerhet, miljö och folkhälsa.