Kategoriarkiv: Övrigt

På gång

Jag har tagit fram underlag och förslag till friluftsplan för en kommun i Mellansverige. Tanken är att en vidareutveckling av planen ska leda till ett pilotprojekt om ökad tillgänglighet för friluftsliv och turism.  Det kräver i sin tur finansiering av en  förstudie med analys av kommunikationsprinciper som grund och utgångspunkt.  Det är en sektorsövergripande studie som bygger på framsynthet, helhetstänkande, samordning och konsekvens, vilket inte sällan  brister i planeringen för friluftsliv och turism.

Den kan vara allas – ett filmprojekt om allemansrätten

Jag har haft förmånen att få medverka i ett lite annorlunda och spännande projekt om allemansrätten som har sin upprinnelse i min förra bok  Allemansrätten – en bok om vad som gäller i naturen. Formuleringen att det mest värdefulla med allemansrätten är friheten att få ta eget ansvar och tänka själv inspirerade den amerikanske författaren James Wine till  filmprojektet Den kan vara allas. Med sitt utifrånperspektiv från USA  såg han värdet av och friheten med allemansrätten på ett sätt som vi själva kanske inte tänker på och tar för givet. Läs mer om projektet på http://www.denkanvaraallas.se

Så här skrev James Wine några år in på 2000-talet om hur det hela började:

Jag tror inte att detta filmprojekt skulle någonsin hänt utan Ingemar Ahlström inflytande på mig. När vi flyttade till Sverige 1998 Jag tänkte att det var dags att gräva i allemansrätten, bortom min långa fascination för det. Men djupare. Vad gör det fästing, vad gör det fastnar? 

En vinterdag i Stockholm det året jag kom över Ingemar tidigare bok ”Allemansrätten – En bok om Vad as Galler i naturen” i biblioteket på Sveavägen. Medan jag förväntade boken att gå igenom att göra och inte: s, tog det inte, men några sidor i den första delen, ”Vad är Allemansrätten” innan jag insåg precis vad det var som hade fångat min beundran: 

”Bara att friheten att kunna ta sitt eget ansvar och tänka själv är kanske den värdigaste aspekten av allemansrätten.”

Det var det, exakt. Friheten, det personliga ansvaret, för att kunna bedöma om sig själv de möjligheter detta tillgång till naturen erbjuder alla. Ingemar är en nationell resurs, samt en underbar författare, med en äkta kvickhet, tillsammans med hans skarpa insikter i Allemansrätten är fylligare djup och förgreningar vid en individuell och ett samhälle. I sin senaste bok, sätter han hela det ganska vältaligt: ​​”Vår egen frihet får inte leda till andras ofrihet. Tänk dig att credo i världen …

Vi måste fortsätta prata med honom genom hela produktionen. 

 

 

Ny räknare för biltrafik

Chambers har utvecklat en ny räknare för biltrafik  med samma teknolgi som deras cykelräknare. Räknaren består av två enheter på vardera sidan av vägen, och fungerar oberoende av väder och vind. Det behövs inga avkännare på vägbanan eller nedgrävda under vägytan. Mer information om Chambers besöksräknare för olika ändamål finns på www.chamberselectronics.com.