SKYLTNING FÖR SPORT, TURISM OCH FRILUFTSLIV

FÖRSTA INTRYCKET VIKTIGT
Vägvisare, skyltar och anslagstavlor är ofta det första en besökare möter vid ett friluftsområde eller en turistanläggning. Skyltningen är områdets ansikte utåt. Dålig skyltning är dålig reklam.  Skyltning för sport, turism, naturvård och friluftsliv har också stor betydelse för tillgänglighet, trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.

Tyresta ansl.tavla
”Helt, rent och rakt” är mottot för förvaltningen i Tyresta nationalpark.

Vägledande för skyltningen har varit den s.k. Friluftsstandarden och Naturvårdsverkets tillämpningsanvisningar från 1969 resp. 1972.  Villkoren för statliga bidrag krävde att skyltning skulle ske enligt Svensk Standard SIS. Samma sak vid beslut om naturreservat och nationalparker. Ändå har kunskapen om skyltning och standardens tillämpning allmänt sett haft stora brister.

SVERIGE HAR TAGIT NER SKYLTEN
När Naturvårdsverket 1969 tog initiativ till  skyltstandarden hörde man internationellt sett till föregångarna på området. 1981beslutade Naturvårdsverket att standarden med tillämpningsanvisningar skulle utvärderas och utvecklas.  Men omorganisationer och ändrade instruktioner gjorde att Naturvårdsverket tappade ansvaret för friluftsstandarden, som upphävdes 2004. Naturvårdsverket återupptog arbetet  2005, men efter utlokalisering av  friluftsenheten till Östersund året därefter blev projektet liggande.  I juli 2012 beslutade Naturvårdsverket att inte återuppta arbetet med skyltstandarden. Inte heller finns några rekommendationer eller annan vägledning för skyltning för sport, friluftsliv och turism, utom för lagskyddad natur.

SKYLTNING FÖR FRAMTID ELLER DÅTID?
 Standarden kom till i en tid med helt andra förutsättningar än idag. Turism, motion och friluftsliv blir allt mer gränsöverskridande.  Då behövs samordnad skyltning på nationell nivå, vilket Naturvårdsverket insåg redan för 45 år sedan.  Nu går vi framtidens friluftsliv till mötes med i bästa fall halvsekelgamla skyltkataloger som vägledning, eller där var och en skyltar på sitt sätt.   Jag vet vad som behöver utvecklas för 2000-talet, och  har tagit åtskilliga initiativ för att få ordning på skyltandet.  På 1980-talet uppvaktade jag Storstockholms norrkommuner om ett pilotprojekt för samordnad skyltning i en av Storstockholms gröna kilar, där kommuner inte lyckats samordna skyltningen i gemensamt förvaltade naturreservat. På 1990-talet försökte jag få igång ett motsvarande projekt i en av Sveriges mest välbesökta turistregioner, och tog även initiativ till en översyn av friluftsstandarden på nationell nivå. Men inget har hänt, mest beroende på att ”någon annan ” haft ansvaret.  Jag har legat i startblocken sedan 1990, men också jag tycker att det är någon annan som har ansvaret för finansieringen.

VARNING FÖR TJUREN!
Du har säkert stött på dem; skyltarna som får dig att känna dig ovälkommen i naturen. De reglerades tidigare i naturvårdslagen, men fördes vid miljöbalkens tillkomst 1999 över i en särskild lag. Genom  en lapsus blev det i stället ett allvarligt hot mot allemansrätten utan att någon kände till det. Jag upptäckte det 1999 i arbetet med min förra bok om allemansrätten och talade om det för Naturvårdsverket. Jag har nämnt det i mina två senaste böcker, tagit upp det i föreläsningar och  skrivit om det med förslag till lagändring.  Men det dröjde ända till för ett par år sedan innan Naturvårdsverket fick  regeringens uppdrag att föreslå ändring av lagen. Uppdraget har redovisats  i Naturvårdsverkets rapport Tillträde förbjudet.  Men än är inte lagen ändrad, så faran för allemansrätten är inte över.

Ej obehöriga                                                                             Förut förbjuden, nu tillåten men snart förbjuden igen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s