UTBILDNING

ALLEMANSRÄTTEN KRÄVER KUNSKAP
Allemansrätten är grunden för friluftsliv och naturturism. Men allemansrätten är inte självklar. Ökad turism, urbanisering och ändrade fritidsvanor har påverkat dess förutsättningar. Konflikter och överutnyttjande har gjort att allemansrätten ifrågasatts. Kravet på kunskap om allemansrätten är stort, inte bara på friluftsfolk och markägare. I Miljöbalken skärptes kraven på organisationer och företag som bedriver verksamhet i naturen. Kommunernas utpekade ansvar för friluftslivet  innefattar även   allemansrätten.  Och samordningen av myndighetsansvaret för friluftsliv ökar kravet på kunskap om allemansrättens förutsättningar  bland berörda myndigheter.

DN löp Tyskar                                                                                                        Marknadsföringen av Sveriges natur ställer stora krav på kunskap om allemansrätten inom turistnäringen.

FÖRELÄSNINGAR OM ALLEMANSRÄTTEN SEDAN 35 ÅR
 Under min tid på Naturvårdsverket  1973 – 1984 med utvecklingsarbete för friluftsliv ingick även sakansvaret för frågor om allemansrätten. Allemansrätten har sedan ingått som en viktig del i arbetet som konsult. Under hela 1990-talet och en bra bit in på 2000-talet hade jag stående uppdrag från Naturvårdsverket med  det mesta som rörde allemansrätten. Genom åren har jag hållit en mängd kurser och föreläsningar om allemansrätten. Vad allemansrätten innehåller och vad som gäller är naturligtvis viktigt att känna till. Minst lika viktigt är förståelse för allemansrättens förutsättningar; varför den finns, hur den påverkas av samhällsutvecklingen och vad som är hoten mot den. Jag har föreläst om allemansrätten  på uppdrag av bland annat Naturvårdsverket, Nordiska Ministerrådet, Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner & landsting, länsstyrelser, regionförbund, kommuner, turistnäring, Polisen, organisationer, föreningar, studieförbund,  tingsrätt, skogsbolag  m.fl. Några exempel finns under KATEGORIER t.h.Affisch Kisa +

Affisch Linköping

FRILUFTSLIV                                                                                                                                      Planering för friluftsliv, naturbaserad rekreation och naturturism har stor betydelse för allemansrätten. Bra planering  stärker allemansrätten – bristande planering hotar allemansrätten. Samhällsmålet om Fysisk aktivitet och folkhälsa kräver helhetstänkande och ett brett perspektiv på allemansrätten. Att naturen ska vara tillgänglig för alla skrevs in i naturvårdslagen 1975 och slogs fast i grundlagen 1994.  Men vad som egentligen menas har aldrig riktigt diskuterats. Om naturen ska vara tillgänglig för alla, alltid, överallt och för allting finns risk att den inte blir tillgänglig för någonting. Vid den Nordiska konferensen om vintersport 1992 i Jyväskylä förläste jag om tätortsnära friluftsplanering med bl.a. jämförelser mellan Stockholm och Oslo.

CYKELTRAFIK                                                                                                                                              Det breda perspektivet har också varit utgångspunkt när jag föreläst om planering för cykeltrafik. Cykeln i  samband med Agenda 21, den internationella konferensen Velo City och  kursen Trafik och miljö vid Stockholms universitet är exempel med kopplingen cykel – miljö/klimat.. I andra sammanhang har det varit inriktning på säkerhet och olycksrisker. Numera är planering för cykeltrafik i hög grad en fråga om samhällets mål för klimat och folkhälsa. Då handlar det om att få tillstånd förändringar i beteenden. För den politiska trovärdigheten måste då budskapen om cyklandets förträfflighet  återspeglas i den verklighet som möter den som låter bilen stå och väljer cykeln.

DN Cyklister skadas                                                                                   Oklara regler och brister i  trafikmiljön ökar olycksriskerna och minskar trovärdigheten i klimatbudskapen.    

Uppdateringar och sammanfattningar till höger under KATEGORIER

                                                                                                   


Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s