Kursinnehåll allemansrätt

Det här är i grova drag innehållet  i en heldagskurs om allemansrätten,  men det går naturligtvis att anpassa innehåll och längd på föreläsningar eller kurser allt efter målgrupp och önskemål.

ALLEMANSRÄTTEN –  KURSINNEHÅLL FÖR EN DAG

Vad  är allemansrätten ? Allemansrätten och lagarna
Vad är allemansrätten ? Lag, sedvanerätt eller rättighet? Allemansrättens förhållande till lagstiftningen. Kan man begränsa allemansrätten? Allemansrätten och EU. Allemansrätten och Miljöbalken. Vad gäller vid organiserat och kommersiellt användande av allemansrätten? Vem ansvarar för allemansrätten?

Allemansrätten i historiskt perspektiv
Varför har vi allemansrätt? Historisk bakgrund. Allemansrätten i utredningar. Allemansrätt i Norden.

Allemansrätten i praktisk tillämpning
Genomgång i ord och bild av allemansrättens innehåll och innebörd i olika avseenden och tolkning av berörd lagstiftning. Allemansrätt i strandskyddad och lagskyddad natur.

Allemansrätten och motortrafik
Terrängkörningslagen och  trafik på enskilda vägar. Motorbåt och vattenskoter.

Problem och rättsfall
Vilka är de största problemen i anslutning till allemansrätten? Hur kan vi undvika konflikter? Rättsfall och avgöranden med anknytning till allemansrätten.

Ansvar och befogenheter
Vilket ansvar har den enskilde friluftsutövaren, turistföretagaren, anläggningsägaren, ledaren, arrangören, förvaltaren? Vilka befogenheter har en tillsynsman, markägaren, envar?

Skyltning och märkning för turism och friluftsliv
Skyltning  för sport,  friluftsliv och turism  är inte bara en fråga om service och information. Skyltningen har också betydelse tillgänglighet, trygghet, trivsel, säkerhet  och rättssäkerhet.

Hoten mot allemansrätten                                                                                                                Vilka  hot finns mot allemansrätten och de värden den representerar?

Allemansrättens framtid
Har allemansrätten någon framtid? Hur påverkas allemansrätten av rekreationsvanor, turism och friluftsliv och av samhällsutvecklingen i allmänhet?

Grupparbeten  (i mån av tid)
Grupparbeten/workshop med anknytning till kursinnehållet.

Frågor och diskussion                                                                                                                         Tid för avslutande frågor och diskussion

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s